Vergoedingen en particuliere tarieven 2023

Vergoeding uit de basisverzekering

In de meeste gevallen is voor fysiotherapie en ook gespecialiseerde fysiotherapie (zoals manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, orofaciale therapie en oedeemtherapie) een aanvullende verzekering nodig. Fysiotherapie wordt in een aantal gevallen vergoed uit de basisverzekering.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar: voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan kan een aanvullende verzekering van een van de ouders uitkomst bieden.

Chronische aandoeningen: indien uw aandoening voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen van de zorgverzekeraar, kan u in aanmerking komen voor een chronische code. Dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen van eigen rekening en/ of een aanvullende verzekering betaald worden, vanaf de 21e behandeling wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt niet als u bij Menzis verzekerd bent en een aanvullende verzekering hebt afgesloten.

Fysiotherapie bij COVID-19 herstelzorg: bij een verwijzing van een medisch specialist kunnen er voor een periode van 6 maanden, maximaal 50 behandelingen uit de basisverzekering vergoed worden. Zonodig extra behandelperiode van 6 maanden met nogmaals 50 behandelingen op verwijzing van specialist.

Fysiotherapie bij etalagebenen: maximaal 37 behandelingen per jaar, waarbij eerst het eigen risico wordt betaald.

Fysiotherapie bij knie- of heupartrose: eenmalig maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden, waarbij eerst het eigen risico wordt betaald.

Tarieven

Beschrijving

Tarief per (be)handeling

Zitting fysiotherapie

€ 45,00

Zitting manueel therapie

€ 55,00

Zitting oedeem fysiotherapie

€ 55,00

Zitting geriatrie fysiotherapie

€ 55,00

Screening / intake / onderzoek

€ 67,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 68,00

Eenmalig onderzoek

€ 72,50

Brief / verslag letselschade

€ 90,00

Toeslag fysiotherapie aan huis

€ 14,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 65,00

Telefonische zitting

€ 22,50

Niet nagekomen afspraak, no show

75%

  

* Indien er direct na de intake ook een behandeling gegeven wordt, mag de behandelaar deze behandeling in rekening brengen cq declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is conform de afspraken met de afgesloten contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat er 2 behandelingen worden gedeclareerd op dezelfde datum.

Vergoeding uit de basisverzekering

Fysio Zorg Oost heeft voor 2023 met een onderstaande zorgverzekeraars geen contract afgesloten.

Zorgverzekeraar

Hieronder vallen

Zorg en Zekerheid      

Zorg en Zekerheid, AZVZ, ZEM

ENO   

Salland, HollandZorg en ZorgDirect

Caresq/EUCare

Aevitae EUCare

Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw verzekeraar, wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, verzekerd bent bij een van bovenstaande verzekeringen waar wij geen contract mee hebben of uw recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie is in het betreffende jaar al verbruikt, ontvangt u van ons een factuur. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op de hoogte stelt van uw polisvoorwaarden.