Kwaliteit

keurmerk-fysiotherapie-logo

Wat is Keurmerk Fysiotherapie?

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Bij het Keurmerk Fysiotherapie krijgt u de gelegenheid om zichtbaar te maken dat u actief met de kwaliteit van zorg bezig bent. U laat zien dat u werkt aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Wat is QDNA?

QDNA wordt door gebruikers ervaren als de nieuwe norm in het meten van ervaringen. ‘Eindelijk een platform dat eenvoudig is in gebruik en mij direct tijd en geld bespaart.’

Het meten van klantervaringen is zinvol. De dataverzameling wordt door behandelaren vaak als tijdrovend en belastend gezien waarbij zij geen zinvolle terugkoppeling krijgen.

QDNA PREM is het nieuwe meten van klantervaringen. Direct via een app, gekoppeld aan het cliëntdossier, kunnen cliënten de PREM meteen na de behandeling in de praktijk invullen op een tablet. Cliënten kunnen er ook voor kiezen om de vragenlijst op een later tijdstip thuis in te vullen, dan ontvangen zij een link per e-mail naar de vragenlijst. De resultaten van het onderzoek zijn direct online zichtbaar voor de praktijk. Met QDNA kunnen klantervaringen eenvoudig, snel en veilig gemeten worden.

Hoe werkt QDNA?

Met QDNA houdt de praktijk het meten van klantervaringen in eigen beheer. Bij intake van een nieuw patiënt wordt door de behandelaar gevraagd of deze wil deelnemen aan klantervaringsonderzoek. Dit wordt vastgelegd in het EPD. Na de laatste behandeling vraagt de behandelaar de patiënt om de vragenlijst op een tablet in te vullen. Wil de patiënt dit later doen of gaat de laatste afspraak niet door, dan ontvangt de cliënt alsnog een e-mail met een link naar de vragenlijst. Dit gebeurt automatisch.