Huisregelement en Klachten

Huisreglement

  • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Fysio Zorg Oost draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
  • Roken is verboden in de praktijk.
  • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefenzaal en praktijkruimtes.
  • U wordt gevraagd om uw eigen handdoek mee te nemen. In de behandelkamers gebruikt de fysiotherapeut handdoeken van de praktijk.
  • In de oefenzaal is het gewenst een eigen handdoek mee te nemen om te gebruiken op de apparaten.
  • Fysio Zorg Oost is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
  • Het is niet toegestaan gebruik te maken van de oefenzaal en/of oefenmaterialen zonder toezicht van een fysiotherapeut.
  • Fysio Zorg Oost stelt het op prijs dat er altijd een zitplaats beschikbaar is voor mindervalide cliënten.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Klachtenreglement

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl) Tel. 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

Wanneer dit niet tot de gewenste oplossing komt, kunt u een klachtenformulier opsturen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. Een klacht kan ingediend worden door te klikken op: klacht indienen.