Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie is geschikt voor kwetsbare ouderen met klachten en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen.  

Fysiotherapeuten Geriatrie fysiotherapie

Nienke van Velzen

Wat is geriatrie fysiotherapie?

Een geriatrie fysiotherapeut helpt patiënten bij gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door ouderdom. De geriatrie fysiotherapeut richt zich op kwetsbare groepen. Dit zijn voornamelijk ouderen, maar deze vorm van fysiotherapie is ook voor patiënten die vanwege hun ziekte vervroegd last ondervinden aan ouderdomsverschijnselen. Dit zijn onder andere patiënten die leiden aan de ziekte van Parkinson, MS, dementie of na een CVA.  

Deze therapie richt zich dus alleen op problemen die veroorzaakt worden door ouderdom. Ouderen die lichamelijke problemen ondervinden door een sportblessure, kunnen gewoon bij een van onze fysiotherapeuten terecht. 

Wat doet een geriatrie fysiotherapie?

We gaan samen met de patiënt aan de slag met oefentherapie. Deze therapie is gericht op het verminderen van klachten bij het bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Hierbij komt de geriatrie fysiotherapeut ook regelmatig aan huis. Thuis is de plek waar de patiënt goed aan kan tonen welke dagelijkse bezigheden problemen opleveren. Daarom is het behandelen en trainen van ouderen in hun eigen woonomgeving van groot belang is.  

De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

De fysiotherapeut behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson. Let op: bij sommige verzekeraars moet de fysiotherapeut deel uitmaken van Parkinsonnet om de vergoeding van de behandeling van Parkinson te mogen declareren.