Tinnitus of oorsuizen

Tinnitus (oorsuizen) is het horen van geluiden in een of twee oren of het hoofd die niet van buitenaf komen. Alle vormen van geluid worden beschreven, van een piep, suis of windgeruis tot aan gierende fluitketels, bellen, brommen, fluiten, rinkelen en straaljagers toe. 

Fysiotherapeuten Tinnitus

Hessel Reekers

Wat is tinnitus?

Tinnitus (oorsuizen) is het horen van geluiden in een of twee oren of het hoofd die niet van buitenaf komen. Alle vormen van geluid worden beschreven, van een piep, suis of windgeruis tot aan gierende fluitketels, bellen, brommen, fluiten, rinkelen en straaljagers aan toe. 

Als er wel een externe geluidsbron is en een persoon daar hypergevoelig op reageert, dan kan er sprake zijn van hyperacusis. 
Tinnitus en hyperacusis kunnen ook samen voorkomen. 
De klachten kunnen variëren van een lichte irritatie tot concentratieproblemen, zelfs zware slaapproblemen of depressiviteit. 

Mogelijke verklaring

Als het gehoor afneemt, neemt de hersenactiviteit toe om de binnengekomen informatie toch te kunnen interpreteren. Dit vermogen van het brein om zich aan te passen aan veranderingen heet neuroplasticiteit. 
Wanneer deze hersenactiviteit te veel toeneemt, wordt het brein maximaal belast, waardoor oorgeluiden (tinnitus) of overgevoeligheid (hyperacusis) kan ontstaan. Toename van tinnitus kan ook het gevolg zijn van vermindering van de lichamelijke fitheid en belastbaarheid. 
Hetzelfde geldt voor een verminderde draagkracht door psychologische stress. 
Gehoor, lichamelijke en psychische gezondheid beïnvloeden elkaar. Tinnitus en hyperacusis zijn dan ook symptomen van overbelasting. Het gevolg is een vicieuze cirkel: het oorsuizen wordt veroorzaakt door stress en oorsuizen geeft weer stress. 

Somatosensorische tinnitus

In enkele gevallen ervaart een patiënt naast tinnitus, tevens kaakproblemen. Er is mogelijk een samenhang tussen het functioneren van de kaak, de kauwspieren, de rondom liggende zenuwen en tinnitus. 
Soms kan door openen van de mond de luidheid of de frequentie van de tinnitus beïnvloed worden. Tinnitus kan soms ook door nek-, hoofdbewegingen of hoofdposities veranderen. Bijvoorbeeld bij naar voren bewegen van het hoofd, bukken of een zijwaartse positie kan de tinnitus toenemen. 
De precieze werking van de relatie tussen tinnitus, kaak en nek is niet bekend. Omgekeerd kunnen kaakklachten vaak gepaard gaan met oorklachten. Het bot dat het kaakgewricht van het oor scheidt is zeer dun, zodat krachten op het kaakgewricht door gespannen kauwspieren makkelijk druk veroorzaken. 
Men spreekt over een drukgevoel in het oor, oorpijn, oorsuizen. De tensor tympani, een spiertje in het middenoor dempt harde geluiden, maar verliest zijn functie als de prikkelbaarheid van zijn zenuw verminderd is, waardoor hyperacusis ontstaat. 

Behandeling

Het doel van de therapie is de overbelasting wegnemen. Het is noodzakelijk die vicieuze cirkel te doorbreken en dat kan op de eerste plaats door inzicht te krijgen in de eigen psychische en lichamelijke reacties. 
In de praktijk betekent dat, dat er gezocht wordt naar factoren die de stress doen toenemen. Er kan gestart worden met het terugdringen van de lichamelijke gevolgen. 
De fysiotherapie bestaat dan voor een deel uit psychosomatische therapie: ontspanningstechnieken, ademtechnieken, opbouw van lichamelijke conditie en slaapherstel. 
Door uw gedachten te onderzoeken en te herstructureren kunnen de emotionele en gedragsmatige gevolgen verminderen. Voor het herordenen van gedachten is het mogelijk dit in samenwerking te doen met een cognitief gedragstherapeut. 
Als uit kaakonderzoek blijkt dat het kaakgewricht en de spieren een mogelijke rol spelen, wordt orofaciale fysiotherapie gestart: adviezen om het kauwstelsel te ontlasten, correctie van de nek-, kaak-, tongpositie, ontspanningstechnieken voor de kaak en rektechnieken voor de kauw- en nekspieren. 
Met 6 behandelingen weet u of de oefeningen de tinnitus klachten positief kunnen beïnvloeden. 
 

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Het Tinnitus Expertise Netwerk Twente: www.tentwente.nl