Manuele therapie

Manuele therapie is geschikt voor klachten die gepaard gaan met het minder goed kunnen bewegen van een gewricht. De manueel therapeut probeert de veranderde beweeglijkheid in en om een gewricht te herstellen. 

Fysiotherapeuten Manuele Therapie

Hessel Reekers

Joost Jansen

Marieke Wichers Schreur

Wat is een manueel therapeut?

Een manuele therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een post-HBO opleiding of Master opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. Deze opleiding biedt toegang tot het Keurmerk register en/of Centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

Over manuele therapie, het onderzoek en de behandeling

Manuele therapie richt zich op de diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Manueel therapeuten bedienen zich van specifiek manueel therapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Onderzoek

In een eerste gesprek zal de manueel therapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage waarin om aanvullend medisch onderzoek wordt gevraagd of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is.

Behandeling

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport. Tijdens de manueel therapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor de patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel.