Claudicatio Intermittens

Bij Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. 

Fysiotherapeuten Claudicatio Intermittens

Nienke van Velzen

Joost Jansen

Wat is Claudicatio Intermittens?

Bij Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn, wat vaak veroorzaakt wordt door aderverkalking. Door slagaderverkalking (atheriosclerose) vindt er een vernauwing of verstopping plaats van de bloedvaten. Hierdoor kan er minder bloed naar de spieren worden getransporteerd. Met een gerichte behandeling onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeut is hier wat aan te doen. 

Behandeling van Claudicato Intermittens

Spieren hebben zuurstof nodig om goed te functioneren. Bij lichamelijke inspanning zoals bv lopen hebben de spieren meer zuurstof nodig dan door de vernauwde slagaders kan worden  aangevoerd. Dit zuurstoftekort in de beenspieren veroorzaakt verzuring die u ervaart als pijn, kramp, tintelingen of een stijf gevoel. Door rust te nemen vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en  verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten.  

 

Hoewel slagaderverkalking een natuurlijk ouderdomsproces is 
kan het versneld worden door een ongezonde leefstijl zoals roken, te vet eten, alcohol en te weinig bewegen. Door de leefstijl te veranderen kan er veel winst geboekt worden. Ook het volgen van een gesuperviseerd looptraining traject bij een gecertificeerde fysiotherapeut kan de enerzijds de verder ontwikkeling van verdere slagaderverkalking vertragen en anderzijds de pijnvrije loopafstand vergroten. 

 

Sinds 2017 valt de behandeling van Claudicatio Intermittens 
door een claudicatiotherapeut in de basiszorg; dat wil zeggen dat er 37 
behandelingen gesubsidieerde looptraining vergoed worden. Uiteraard moet u wel rekening houden met uw eigen risico. Ook is er een verwijzing nodig van huisarts of vaatarts om in aanmerking te komen voor deze behandeling.