Dystonie

Cervicale Dystonie oftewel Spasmodische Torticollis is een chronische neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door:
– een abnormale stand van hoofd en nek. 
– onwillekeurige spiersamentrekkingen in het hoofd- en halsgebied.
– pijnklachten bij ongeveer 75% van de patiënten. 

Fysiotherapeuten Dystonie

Hessel Reekers

Wat is Dystonie?

Cervicale dystonie (ook wel torticollis spasmodica of spasmodische torticollis genoemd) betekent letterlijk dystonie van de nek. Dystonie is een neurologische aan- doening die zich kenmerkt door onwillekeurige spier- contracties ofwel verkrampingen. Dat wil zeggen dat de spieren buiten de wil van de patiënt om bewegen. 

De oorzaak van de dystonie zal niet door de fysiotherapeut behandeld kunnen worden. De gevolgen, zoals beperkingen in activiteiten en participatie, verminderde houdings- en bewegingszin en de verminderde vrijwillige controle over de spieren, echter wel. 

Behandeling Dystonie

Tijdens de behandeling leert u hoe de dystonie tijdelijk verlicht kan worden. Dit gebeurd met behulp van sensory tricks. Denk hierbij aan een lichte aanraking van de wang, kin, het achterhoofd of voorhoofd. 
Daarnaast zal de behandeling ingaan op het verbeteren of leren omgaan met de klachten en/of de beperkingen tijdens alle daagse activiteiten. 

 
De fysiotherapeut zal ook ingaan op ontspanning en versterking van betrokken spieren, het aanleren van bewuste bewegingen, het handhaven van een correcte positie van het hoofd en het voorkomen van klachten, als gevolg van de dystonie. 
 
De behandeling zal direct plaatsvinden nadat de patiënt botuline injecties heeft gekregen. Het resultaat van de behandeling is het best met de combinatie Fysiotherapie en Injecties met botuline. Overigens niet alle vormen Dystonie worden met injecties botuline gegeven. 

Dystonie Netwerk

Sinds 2015 is Hessel Reekers aangesloten bij het Dystonie Netwerk. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw fysiotherapeut en www.dystonienet.nl 

Gevolgen van dystonie

Dystonie kan gevolgen hebben voor verschillende gebieden van je leven: 

  • Jezelf verplaatsen: als meer lichaamsdelen niet goed kunnen bewegen, dan kan een rolstoel nodig zijn. 
  • Jezelf verzorgen: dystonie van je mond en kaak zorgt voor moeite met praten en eten. Ook douchen, tandenpoetsen en je haar kammen is lastiger als je geen controle hebt over bijvoorbeeld je arm of je ogen. 
  • Omgaan met anderen: het kan zijn dat je je schaamt voor de bewegingen waar je geen controle over hebt. Of dat je bang bent voor de reacties van anderen. Dit kan ervoor zorgen dat je liever thuis blijft. 
  • Dagelijkse activiteiten: de ziekte kan ertoe leiden dat je allerlei dagelijkse activiteiten niet meer kunt doen. Zoals werken, fietsen, koken en sporten. Soms kun je ook hevige pijn hebben. 
  • Meedoen aan de wereld: door je klachten kan het gebeuren dat je minder vaak onder de mensen wil of kan zijn. Je kunt je ook eenzaam, angstig of somber gaan voelen.