Parkinson

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurologische aandoening; dat wil zeggen dat bepaalde cellen in de hersenen steeds verder achteruit gaan waardoor er steeds meer specifieke klachten ontstaan die bij de ziekte van Parkinson horen. 
De cellen die achteruit gaan produceren de stof dopamine die een belangrijke rol speelt in het uitvoeren van automatische bewegingen. De oorzaak van de ziekte is onbekend. 

Fysiotherapeuten Parkinson

Nienke van Velzen

Wat is Parkinson therapie?

Door middel van oefentherapie de veiligheid en de zelfstandigheid bevorderen van de uitvoering van activiteiten zoals balans, lopen, zich verplaatsen, lichaamshouding en het maken van transfers ( opstaan uit de stoel/ bed, traplopen ed.) Ook wordt de conditie onderhouden of verbeteren. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het voorkomen van vallen en proberen het inzicht te vergroten in wat iemand nog wel en niet kan. 
 
Er bestaat in Nederland het Parkinsonnetwerk; dat wil zeggen dat zorgverleners een aparte opleiding hebben gedaan om mensen te behandelen die de ziekte van Parkinson hebben. De meeste verzekeraars vergoeden dan ook alleen de therapie als deze gedaan wordt door een zorgverlener die aangesloten is bij Parkinsonnet. De behandeling van de ziekte van Parkinson valt onder de basiszorg. Uiteraard moet u wel rekening houden met uw eigen risico. 
Ook is er een verwijzing nodig van huisarts of neuroloog om in aanmerking te komen voor deze behandeling.